Az aeroszolleválasztókat a kilépő levegő tisztítására fejlesztették ki a levegőben lebegő finoman diszpergált folyadékcseppektől. Ezt a tisztítást úgy hajtják végre, hogy az ilyen aeroszolokat hatékonyan elválasztják az elszívott levegőáramtól. Erre a célra a REVEN GmbH évtizedeken keresztül fejlesztette ki az X-CYCLONE aeroszolleválasztó technológiát.

1. ábra: Az aeroszolok útjai aeroszolleválasztóban

Az 1. ábra egy X-CYCLONE aeroszolleválasztó CFD elemzését mutatja. Ezen az ábrán a részecskék áramlási útvonalai különböző színekkel láthatók. A különböző színek azt a területet jelölik, ahol a különböző részecskék méretüktől függően elkülönülnek az aeroszolleválasztó légáramától. Nagyon fontos megállapítás, hogy a levegőben szálló aeroszolok nem mindig úgy viselkednek, mint a légáramlás. Ha a levegő áramlási viselkedése mindig olyan lenne, mint a levegőben lévő részecskéké, akkor minden szűrő és minden szeparátor elválasztási hatékonysága nulla lenne! Miért?

Az aeroszol áramlási útvonala gyakran eltér a levegő áramlásától!

Nos, mert a levegő mindig utat talál a szűrőkön és az aeroszol leválasztókon keresztül! Ha ez a levegőben lévő aeroszolok és részecskék esetében is így lenne, akkor ezek mindig átfolynának a szűrőn vagy a szeparátoron, és nem szűrődnének vagy választódnának  le!

Az aeroszol leválasztókban a levegő áramlási viselkedése gyakran nem azonos a levegőben lévő aeroszolok áramlási viselkedésével!

2. ábra: Rendkívül hatékony X-CYCLONE aeroszolleválasztó használatban

Sok félreértelmezés az ipari légtisztítás területén ezen a tényen alapul! Túl gyakran „csak” a levegő áramlási viselkedését vizsgálják, majd hallgatólagosan egy az egyben átadják a levegőben lévő aeroszoloknak.

Ez veszélyes és a legtöbb esetben egyszerűen helytelen.

A levegő áramlási viselkedésének ilyen elemzése elegendő lehet a szellőztetőrendszerek gyártói számára, mert az ilyen rendszereknél valójában csak a légáramlásról van szó. De egy légtisztító rendszer ennél többről szól!

Ha iparilag használt légtisztítókról, aeroszol leválasztókról, szűrőkről, és hasonló rendszerekről van szó, akkor soha nem „csak” a lehető leghatékonyabb és kényelmesebb szellőztetésről van szó, hanem az elszívott levegőáramok nagyon hatékony tisztításáról is.

„Elsősorban a levegőben szálló szennyező anyagok, például aeroszolok vagy részecskék rendkívül hatékony leválasztásáról van szó az elszívott levegőáramból!

Az aeroszol leválasztókhoz csak az ért igazán, aki mér és elemzi!

Ez az a rész, ami sokszor nagyon összetett, tényleg nagyon összetett a mérés rögzítésben! Nagyon összetett kutatás és fejlesztés, és nagyon összetett a funkció bizonyítása is! Éppen ezért túl sok gyártó kerüli el ezeket a feladatokat! Aztán az emberek elkezdenek feltételezni, túl sok fél bölcsességet megfigyelni és terjeszteni, minden megalapozott, tudományosan feldolgozott elemzés és mérés nélkül.

3. ábra: „Ha valamit nem tudsz mérni, akkor nem tudod javítani” William Thomson 1. Baron Kelvin

A megalapozott ismeretek és eredmények megszerzéséhez szükséges a levegőben lévő részecskék viselkedésének elemzése és vizsgálata. Nem elég csak megvizsgálni, hogyan viselkedik a légáramlás egy aeroszol leválasztóban!

A CFD elemzés sok választ ad!

Egy ilyen differenciált vizsgálat összetett mérési technológiát igényel, és rendkívül bonyolulttá teszi a CFD analízist, mivel semmi esetre sem elég csak az olajköd-leválasztóban vagy szűrőben lévő levegőáramot elemezni.

Csak egy megfelelő 3D CFD szimulációs modell létrehozása sok erőfeszítést és sok tapasztalatot igényel!

 

4. ábra: CAD modelltől CFD szimulációs modellig X-CYCLONE aeroszol leválasztó példáján

Ezért egyrészt komplex CFD elemzéseket végzünk rendszereinken, majd ezen elemzéseket komplex részecskemérési technológia segítségével a gyakorlatban is validáljuk. Mindez rendkívül hatékony leválasztókhoz vezet, amint az a 2. ábrán felülről is látható.

Az alábbi rövid videó a teljes REVEN méréstechnika és az X-CYCLONE technológia, magyarázatát és alkalmazását mutatja be

 

A REVEN részecskemérési technológia és az X-CYCLONE technológia bemutatása egy konferencián