Gerhard Koblenzer, az LPW Cleaning Systems vezérigazgatója, egy interjúban a Parts2clean 2023 kiállítás kapcsán, a nagy tisztaságról és az alkatrészek tisztításáról

A High Purity a Parts2clean 2023 fő témája, és nagy téma a tisztítóiparban. A Surface-Online főszerkesztője, Oliver Missbach erről egy interjúban beszélt Gerhard Koblenzerrel, az LPWreinigungssysteme vezérigazgatójával: „A nagy tisztaságnak semmi köze az egyes iparágakhoz, sokkal inkább az összes ipari szektor folyamataihoz és gondolkodásmódjához.”

Kérdés: „Mr Koblenzer, az LPWreinigungsysteme GmbH ismét kiállítóként képviselteti magát a Parts2clean 2023 kiállításon. Mire fókuszál idén, és mire számíthatnak a látogatók a vásári standján?”

Gerhard Koblenzer: „A fókuszt a vásárszervezők határozták meg. Ez az úgynevezett „High Purity” – ez új és fontos téma az iparág legtöbb vállalata számára. Az LPW-nek azonban nem. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen, és ebben a szegmensben az úttörők közé tartozunk. Ennek megfelelően a Surface Alliance partnereinkkel közösen bemutatjuk ezt a szakértelmünket az összes fontos nemzeti és nemzetközi alapvető piacon, és rendelkezésre állunk, hogy tudásunkat a szakkiállításon felhasználva problémamegoldó megközelítéseket dolgozzunk ki szinte minden ipari szektorban.”

LPW tisztaszoba: Alkatrésztisztítási rendszergyártóként Önnek be kell mutatnia és meg kell értenie a megfelelő tesztelési és kísérleti kapacitásokat, szerződéses tisztításhoz és saját folyamatfejlesztéshez is

Kérdés: „Az idei Parts2clean mottója a „Tisztítás újradefiniálva”, a kiemelt téma pedig, ahogy mondtad, a High Purity, egy olyan terület, amellyel az LPW már régóta foglalkozik. Mi teszi különösen vonzóvá a potenciális ügyfelek számára, hogy az LPW nagy tisztaságú megoldásaiban bízzanak?”

Gerhard Koblenzer: „Mint már említettük, az elmúlt 15 év során nagy és széleskörű tapasztalatra tettünk szert ebben a környezetben, és számos egyedi megoldást tudtunk megvalósítani ügyfeleink számára itthon és külföldön egyaránt. Az „újradefiniált tisztítás” vezérfonal lehet sok látogató, de a legtöbb kiállító számára is. De véleményünk szerint sokaknak működik azonban sok szolgáltató és ügyfél nehezen találja meg az eligazodást és újrapozícionálják magukat a változó ipari környezetben. A paraméterek szinte minden iparágban mások, nem csak a klasszikus ultrafinom tisztítási piacokon. Legyen szó új mobilitási koncepciókról vagy olyan feladatokról, amelyek magasabb műszaki tisztaságot követelnek meg, például a nagyvákuum- és orvostechnikában vagy az érzékelőgyártásban.”

Kérdés: „Ön személy szerint hogyan határozná meg a nagy tisztaság témáját?”

Gerhard Koblenzer:„Az LPW nem kizárólag az ipari tisztítási technológia feladataként határozza meg a nagy tisztaságot, és semmiképpen sem iparág-specifikus témaként. Általában lényegesen szigorúbb tisztasági követelményekkel jár. Tapasztalataink és napi munkánk alapján fontosabb az összes folyamat összehangolása a nem kívánt szennyeződés elkerülése és megszüntetése érdekében egészen addig a pontig, amikor egy alkatrészt vagy szerelvényt használnak. Ez viszont teljesen megváltozott gondolkodásmódot és szemléletmódot követel meg a felhasználótól és ennek eredményeként a szükséges tisztítási technológia szállítójától is. A hangsúly többek között az újra- és keresztszennyeződés következetes elkerülésén van, például a környezeti feltételek vagy a használt közeg miatt. Az üzem gyártója számára ez a következőket jelenti: Még a tisztítási folyamat során sem kerülhet be új szennyeződés mechanikai mozgásokkal, közegekkel vagy kémiával. Számunkra ezek a megváltozott megközelítések már évek óta a gyakorlatunk részét képezik a cég minden területén: a projektkezdeményezéstől a tervezésen és gyártáson át a megvalósításon át az értékesítés utáni szolgáltatásokon át a szerviz- és alkalmazástervezésig.”

Egy pillantás az LPW technológiára egy holland ASML beszállítónál: A technológia a tisztaszobán kívül van, az eredmény bent van

Kérdés: “Mely ipari ágazatokban tapasztalja különösen a nagy tisztaságú tisztító megoldások iránti megnövekedett keresletet?”

Gerhard Koblenzer: „Jelenleg a nagyvákuum-technológiában és a félvezetőiparban. A tisztítási megoldások iránti igény itt nagy, és a következő években várhatóan tovább fog növekedni Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában. Bár nem minden, sok követelmény van ezen a területen a High Purity kategóriában. Ezek finom és ultrafinom tisztítási feladatok. Emellett egyre több megkeresés érkezik többek között az orvostechnológiából, az érzékelő- és elemzőkészülék-gyártásból, a repülőgép-technológiából és az autóiparból.”

Kérdés: „És milyen új kihívásokkal kell szembenézniük a rendszergyártóknak ebben a szegmensben?”

Gerhard Koblenzer:„Sok új kihívás látható. A technológiai tisztasággal szemben támasztott követelmények a folyamatláncban növekszenek, különösen a nagy vevők beszállítói körében. Továbbá a megfelelő tisztítási technológia szállítása mellett a felhasználók támogatást is várnak a folyamatintegrációban és -optimalizálásban, a validálásban és az ehhez kapcsolódó monitorozásban, illetve gyakran szerződéses tisztítási kapacitások biztosításában is. Emellett az alkatrészek összetettsége és mérete folyamatosan növekszik – miközben a műszaki tisztasággal szemben támasztott követelmények folyamatosan magasak. Ez utóbbi pont különösen aggaszt bennünket. A következő években a több tonnás XXL alkatrészeknek teljesen automatizált finomtisztítási folyamatokon kell keresztülmenniük. A meglévő eljárások egyszerű méretezése nem elég. Ezért a tervezést kísérő alaptesztek már zajlanak a legmodernebb, tisztatér-alapú teszt- és szervizközpontunkban. A termelési rendszerekbe való bevezetés azonnal megtörténik.”

Kérdés: Számít-e arra, hogy a tisztasági követelmények a jövőben még jobban növekedni fognak, különösen a nagy tisztaságú szektorban, és párhuzamosan fejlődnek a technológiai lehetőségek, hogy a megnövekedett követelményeknek eleget tudjanak tenni?

Gerhard Koblenzer:„A tisztasági paraméterek mindig módosíthatók. Gyakran mindkét irányban, de jelenleg főleg a bonyolultabbakban. Ez vonatkozik a finom és ultrafinom tisztításra is. Mi azonban nem ezt látjuk az igazi kihívásnak. Inkább a termékek geometriája és mérete változik. A meglévő megoldásokat nem lehet tetszőlegesen felnagyítani vagy bármilyen geometriai alakzathoz igazítani. Ezért új és megváltozott koncepciókra van szükség. Többek között azért is, hogy garantálni tudjuk a folyamatbiztonságot és a költséghatékonyságot. Több éve dolgozunk ezen, és most sikeres referenciaalkalmazásokat mutathatunk be speciális méretekhez, például a nagyvákuum-technológiában, vagy speciális geometriai kihívásokat az AM alkatrészekkel az orvostechnikában. Vannak projektek az analitikai és méréstechnológiából, valamint az autóiparból is. Továbbra is izgalmas.”

A finom és ultrafinom tisztítás is óriási lehet: 1 modul az 5-ből a felhasználási helyre történő bevezetéskor

Kérdés: „Milyen hatással vannak ezek a fejlesztések az ágazat kis- és közepes beszállítóira?”

Gerhard Koblenzer:„Az alkatrész- és alkatrész-beszállítóknak a legkülönbözőbb nagy tisztaságú iparágakban is teljesen más feladatokkal kell megküzdeniük, és az is, hogy bizonyos tisztasági követelményeket jelenleg nehezen vagy egyáltalán nem teljesítenek a meglévő tisztítási technológiával és gyártási folyamatokkal. A követelményeket általában nem csak a részecskeméret és a gravimetria határozza meg. Új kategóriák kerülnek hozzáadásra. A kulcsszavak itt a filmes, molekuláris, atomi, mérgező vagy rendkívül finom részecskék. Gyakran molekuláris vagy atomi szinten tiltott anyagokkal kombinálva. Ezen túlmenően a vállalatoknak gyakran ellenőrzésen kell átesnie a validálás részeként. És ez többnyire új ezen a szinten. Tehát tisztítórendszer-gyártóként kettős kötelezettsége van. A megfelelő tisztítási megoldáson túl az új feladatok megoldásában szerviz- és tanácsadás támogatást kell nyújtanunk. Fontos, hogy ne lőjük túl a célt, és lépésről lépésre haladjunk az úton. Ez kezdetben azt jelentheti, hogy az LPW-ként egy átmeneti időszakra átvállaljuk a szerződéses tisztítást és a vevőnek történő továbbszállítást.”

Kérdés: „A Parts2clean szakmai fórumon „A nagy tisztaság több, mint egyszerű tisztítási technológia” címmel előadást tart. Elmondaná nekünk egy kicsit előre, hogy miről fog itt beszélni?”

Gerhard Koblenzer: „Az előadás arról szól, hogy kiemeljük a nagy tisztaság témáját, mint gondolkodásmódot a folyamatban, valamint a felhasználóval és a rendszer gyártójával szemben támasztott követelményeket. Mert az egész iparág nagy tisztaságról beszél, és tulajdonképpen a nagyvákuumtechnológiát jelenti a félvezető szegmensben, amelyet Európában alapvetően olyan nagy vevők jellemeznek, mint a Zeiss SMT és/vagy az ASML. Amint azonban ebben az interjúban korábban szó volt róla, ez a nézet alulmarad. A gyakorlatban a nagy tisztaság szinte az összes high-tech szegmenst érinti világszerte. A mindenkori tisztasági előírások az egyes komponensek tulajdonságaival kölcsönhatásban képezik az iránymutatást.

A piaci versenytársak előszeretettel emlegetik a High Purity-t az ipari tisztítási technológia Mount Everestjeként. Ez az összehasonlítás azt sugallja, hogy egy fix és mérhető célt tartunk szem előtt egy csúcstalálkozó formájában. Ez azonban itt semmilyen formában nem érvényes. Valójában ez egy állandó folyamat, amelynek alkalmazkodnia kell az új követelményekhez, legalábbis a következő években. Az LPW csapata sok feltételezett csúcsot ért el az elmúlt 15 évben, de felfedezték, hogy egy új és magasabb csúcs bukkant fel mögöttük.”

Kérdés: „Hogyan fejlődik az iparág és az Ön cége a nagy tisztaságú, precíziós és ultrafinom tisztításon túl? Vannak itt is megfigyelhető új trendek?”

Gerhard Koblenzer:„Természetesen mindannyian érezzük a tőkejavak beszerzésének visszaesését a klasszikus autóiparban és a gépgyártásban. Emellett a termelést továbbra is más európai helyszínekre helyezik át. Egy tendencia, amely az elmúlt évtized közepe óta nyilvánvaló, 2019-ben észrevehetően kezdődött, és még korántsem ért véget. Emellett az általánosan recessziós hangulat és a magas finanszírozási költségek is hatással vannak a befektetési hajlandóságra. Ezért hiányzik a tervezés biztonsága és magabiztossága, amikor az új technológiákról van szó. Ez szinte az összes beruházási javakat-gyártó esetében hatással van a beérkező rendelésekre. Ennek ellenére vannak olyan tendenciák, amelyek folytatódnak. Az additív gyártás mindennapi munkánk szerves részévé vált az üzemmérnökségben, de különösen a bértisztításban is. Ha már a szerződéses takarításnál tartunk: a „tisztatér tisztítás” szolgáltatás iránt folyamatosan nő az igény.

Kérdés: „Az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a CO2-kibocsátás csökkentése nagy téma a felülettechnológia egészében, mint mindenhol az iparban. Mi történik a tisztítóiparban, hogy a jövőben még fenntarthatóbb legyen?”

Gerhard Koblenzer: „Fontos téma. A mi szempontunkból és belső megközelítésünk alapján például a következő intézkedéseknek van értelme: Tisztítási technológia integrálása a meglévő épület- és gépinfrastruktúrába. Ezenkívül az előfolyamatok optimalizálhatók a hatékony szennyeződés csökkentése érdekében, és így a tisztítási folyamat ciklusideje is csökkenthető. Ez jelentősen csökkenti az energia- és erőforrásigényt. A megfelelő felügyeleti rendszerek jó támogatást nyújtanak itt.”

Surface-Online: „Köszönjük szépen az interjút, Mr. Koblenzer!” (OM-09/23)

 

Az LPW Cleaning Systems GmbH-ról

Az LPWreinigungsysteme GmbH a magas minőségű rendszerek és folyamattechnológiák egyik vezető szállítója az ipari alkatrészek vizes közegű tisztításához. A rendszereket többek között a gépgyártás, az autóipar, a repülőgépipar és az általános ipar területén használják. A High Purity divízióval az LPW keresett partner a finom és ultrafinom tisztítási feladatokat végző iparágakban is, mint például az orvosi technológia, az optikai és félvezető ipar.

Forráshttps://www.oberflaechen-technik.net/themen/themenwelt/reinigen-vorbehandeln/parts2clean-high-purity-reinigungsprozesse-interview-mit-gerhard-koblenzer-ceo-lpw